LỜI CẢM ƠN VÀ VẤN ĐỀ MIỄN TRÁCH


    Công ty Truyền thông World (World Media) xin chân thành cảm ơn các trang web của trang thứ ba đã tạo mọi điều kiện để trang Truyenthongworld.com được liên kết, sử dụng một số, hình ảnh, nội dung, hyperlink đường liên kết đến website!

    Các liên kết, nội dung, hình ảnh này chỉ để tạo sự thuận lợi cho người dùng và cộng đồng,… khi xem, truy cập hay tìm kiếm nội dung, thông tin,… và không có ý đồ xấu nào khác như: chiếm đoạt, lừa đảo hay tấn công cơ sở dữ liệu của hệ thống.

    Ngoài ra, người dùng phải hiểu và chấp nhận rằng World Media không thể kiểm soát tất cả những trang liên kết với trang Truyenthongworld.com và cũng không chịu trách nhiệm cho nội dung, hình ảnh của những trang liên kết này.

    Khi truy cập người dùng phải chịu mạo hiểm hoàn toàn về việc sử dụng nội dung, hình ảnh và dịch vụ đối với những website liên kết. World Media không chịu trách nhiệm về điều kiện, về nội dung, hình ảnh của những website không nằm dưới quyền kiểm soát của Công ty Truyền thông World và các bộ phận liên quan.

    Trân trọng.