• Đào tạo Kỹ năng mềm - Softskills

  Với hơn 30 Giảng viên và chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn qua các hoạt động tư vấn, giảng dạy và làm việc tại các công ty lớn hoạt động tại Việt Nam. 

  Đội ngũ giảng viên được đào tạo theo quy trình và tài liệu chuẩn của Úc thuộc dự án MPDF trực thuộc Ngân Hàng Thế Giới, IFC.

 • Hướng nghiệp - Đào tạo

  Liên hệ Quảng cáo - Hợp tác - Trao đổi: 090 757 6007

 • Trung tâm ngoại ngữ

  Liên hệ Quảng cáo - Hợp tác - Trao đổi: 090 757 6007

 • Trường quốc tế

  Liên hệ Quảng cáo - Hợp tác - Trao đổi: 090 757 6007